Στην ιστορία της τέχνης, κεραμικά και αγγειοπλαστικά νοούνται αντικείμενα τέχνης, όπως φιγούρες, επιτραπέζια σκεύη από πηλό από τη διαδικασία της αγγειοπλαστικής.
Μερικά κεραμικά προϊόντα θεωρούνται ως υψηλή τέχνη, ενώ άλλα θεωρούνται ως διακοσμητικά, βιομηχανικά ή χρηστικά αντικείμενα, ή ως έργα τέχνης στην αρχαιολογία.
Μπορούν να δημιουργούνται από ένα άτομο ή σε ένα εργαστήριο απο μια ομάδα. Τα διακοσμητικά κεραμικά ονομάζονται μερικές φορές "καλιτεχνική αγγειοπλαστική".

Η λέξη "κεραμικά" προέρχεται από την ελληνική λέξη Κεραμικός (περιοχή των κεραμέων στην αρχαία Αθήνα), η οποία με τη σειρά της προέρχεται από την λέξη "κεραμος", που σημαίνει πηλός αγγειοπλαστικής.

 Τα περισσότερα παραδοσιακά κεραμικά προϊόντα έγιναν από πηλό, που αφού μορφοποιήθηκαν υποβλήθηκαν με διάφορους τρόπους σε θερμότητα. Τα επιτραπέζια σκεύη και τα διακοσμητικά κεραμικά σε γενικές γραμμές εξακολουθούν να δημιουργούνται κατα αυτόν τον τρόπο.

Υπάρχει μια πολύ μακρά ιστορία της κεραμικής τέχνης που αναπτύχθηκε σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς, και συχνά κεραμικά αντικείμενα είναι όλα εκείνα τα καλλιτεχνικά στοιχεία που απέμειναν απο χαμένους πολιτισμούς.
Πολιτισμοί στους οποίους σημειώθηκε ιδιαίτερη ακμή στην κεραμική τέχνη, δημιούργησαν λεπτά περίτεχνα κεραμικά και είναι μεταξύ άλλων ο κινέζικος, κρητικός, ελληνικός, περσικός, Μάγια, Ιαπωνικός, καθώς και στους σύγχρονους δυτικούς πολιτισμούς.

Στοιχεία της κεραμικής τέχνης, εκ των οποίων διαφορετικοί βαθμοί έμφασης έχουν δοθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, είναι το σχήμα του αντικειμένου, η διακόσμηση του από ζωγραφική, γλυπτική και άλλες μεθόδους, και οι υαλώσεις που βρέθηκαν στα περισσότερα κεραμικά.

Cretan Pottery

In Creta pottery, observing the materials, the forms and the technique of the manufacture (specifically of big jars) but also the way of ceramics baking that our ancient ancestors used, you feel that this unique pottery art has passed through centuries without radical changes and is continued even today.

Creta Ceramics

The Cretan pottery makers were traveling, in well organized groups, around the island bringing together all required equipment and setting up hole new ceramics laboratories in the areas they visited. In this way they served the exact needs of remote areas while it had proved much easier to carry the pottery equipment than carry the bulky and heavy pots around the island with donkeys...

read more

creta ceramics